Ochrana osobních údajů

Velmi si cením svých klientů, a proto je pro mě ochrana osobních údajů, ochrana klienta, na prvním místě.

Od 25/5 2018 vchází v platnost nařízení EU - tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), týkající se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Veškeré údaje, kterých se mi dostává skrze webové stánky, e-maily chráním a zpracovávám v souladu s tímto nařízením.

Osobní údaje získávám pouze na základě dobrovolného rozhodnutí klienta, například při vyplnění rezervační smlouvy nebo jiných a klient si může kdykoli zažádat o vymazání, a to odesláním e-mailu či telefonicky.

Správce vašich dat: Jsem fyzická osoba a jmenuji se Ing. Iva Fáborská., IČO: 86823183, s s místem podnikání Jana Koziny 1491, 415 01 Teplice, správce webové stránky www.vykupujemebyty.cz

Jako správce vašich dat pracuji s vašimi osobními údaji a určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat, pouze za účelem našeho obchodního vztahu mezi Vámi jako klientem a námi jako poskytovatelem služeb.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb: vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon.
Zhotovování smluv: jste-li klienty, vaše osobní údaje včetně rodného čísla (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro údaje nutné ve smlouvách nájemních, kupních apod. , daňových dokladech.

Komunikace a marketing: zasílání newsletterů, nabídek a ostatní obchodní komunikace. Jedná se o vaše osobní údaje jako je e-mail a jméno a příjmení. Jste-li naším klientem, děláme tak z oprávněného zájmu. Máte právo tento souhlas odvolat tím, že nám odpovíte na email a sdělíte nám, že si již nepřejete, aby vaše údaje byly mnou spravovány.
Pořízení fotografické dokumentace: moje fotografie vaší nemovitosti slouží k její propagaci na veřejných sítích za účelem uskutečnění vámi požadovaného obchodu. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení a jejich zpracování: Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře našich technických možností a sledujeme technický pokrok a budeme ochranu neustále zlepšovat.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást maximální nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: nemo.info@seznam.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám je doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Ing. Iva Fáborská

Ing. Iva Fáborská

nemo.info@seznam.cz
+420776771605

Více